See why Life Prep Academy is the Top K-12 Private School in the USA

Join students from 28 nations across the world

Trường Life Prep đầu tiên được xây dựng ở Mỹ vào năm 1999, được chứng nhận bởi The State of Kansas Board of Education, là hệ thống trường tư thục nội trú chất lượng cao liên cấp bậc Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và Giáo dục Tiền Đại học, toạ lạc ở thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, Mỹ. Bằng Tú Tài Life Prep Academy được chấp nhận bởi tất cả các trường đại học trên toàn thế giới, thu hút đông đảo học sinh quốc tế đến từ 28 quốc gia và được bình chọn là trường học đa văn hoá nhất tiểu bang Kansas.

LIFE PREP ALUMNI ỨNG TUYỂN THÀNH CÔNG VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 30 THẾ GIỚI

 

BEAUTIFUL STUDENT HOUSING COMPLEX

STAY WITH AMERICAN HOST FAMILY

WORLD CLASS FACULTY

  Thầy Mark Appier
  Hiệu Trưởng Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Ngài Mark Appier là đại diện cho những gì tinh tuý nhất của Life Prep kể từ khi trường thành lập vào năm 1999 đến nay. Ngài Mark Appier hiện có bằng Thạc sĩ Giáo dục và bằng Chuyên gia Giáo dục. Ngoài ra, ngài cũng đang trong quá trình hoàn thành luận án nghiên cứu chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
  Ngài Robert Rotola
  Chủ Tịch Đương Nhiệm Life Preparatory Academy

  Ngài Robert Rotola hiện là Chủ tịch đương nhiệm Life Preparatory Academy. Ngài Robert Rotola từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Wheaton ở Chicago. Ngài Rotola đã quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Life Prep trong 9 năm gần đây.

  Ngài Jacob Bentley
  Giám Đốc Học Vụ Life Preparatory Academy

  Ngài Jacob Bentley đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và gián tiếp với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ngài Jacob từng làm việc ở bậc Giáo dục Đại học tại nơi ngài tốt nghiệp. Ngài Jacob có bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Quản lý và Truyền thông của trường Đại học York và Đại học Gonzaga.

  Thầy Alberto Meloni
  Giáo Viên Lịch Sử/ Tâm Lý Học/ Giáo Dục Công Dân

  Thầy Meloni từng tốt nghiệp đại học Havard và là một trong những giáo viên được quý trọng nhất tại Học viện Life Prep. Thầy dạy môn Lịch sử, Tâm lý học ,Giáo dục Công dân và một số môn học khác tại Life Prep. Các môn học nâng cao được thầy Meloni giảng dạy tại Life Prep sẽ được tính vào tín chỉ đại học của học sinh.

  Thầy Brent Adams
  Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học

  Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.

 • Thầy Mark Appier
  Thầy Mark Appier
  Hiệu Trưởng Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Ngài Mark Appier là đại diện cho những gì tinh tuý nhất của Life Prep kể từ khi trường thành lập vào năm 1999 đến nay. Ngài Mark Appier hiện có bằng Thạc sĩ Giáo dục và bằng Chuyên gia Giáo dục. Ngoài ra, ngài cũng đang trong quá trình hoàn thành luận án nghiên cứu chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
 • Ngài Robert Rotola
  Ngài Robert Rotola
  Chủ Tịch Đương Nhiệm Life Preparatory Academy

  Ngài Robert Rotola hiện là Chủ tịch đương nhiệm Life Preparatory Academy. Ngài Robert Rotola từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Wheaton ở Chicago. Ngài Rotola đã quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Life Prep trong 9 năm gần đây.

 • Ngài Jacob Bentley
  Ngài Jacob Bentley
  Giám Đốc Học Vụ Life Preparatory Academy

  Ngài Jacob Bentley đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và gián tiếp với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ngài Jacob từng làm việc ở bậc Giáo dục Đại học tại nơi ngài tốt nghiệp. Ngài Jacob có bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Quản lý và Truyền thông của trường Đại học York và Đại học Gonzaga.

 • Thầy Alberto Meloni
  Thầy Alberto Meloni
  Giáo Viên Lịch Sử/ Tâm Lý Học/ Giáo Dục Công Dân

  Thầy Meloni từng tốt nghiệp đại học Havard và là một trong những giáo viên được quý trọng nhất tại Học viện Life Prep. Thầy dạy môn Lịch sử, Tâm lý học ,Giáo dục Công dân và một số môn học khác tại Life Prep. Các môn học nâng cao được thầy Meloni giảng dạy tại Life Prep sẽ được tính vào tín chỉ đại học của học sinh.

 • Thầy Brent Adams
  Thầy Brent Adams
  Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học

  Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.

  Thầy Mark Appier
  Hiệu Trưởng Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Ngài Mark Appier là đại diện cho những gì tinh tuý nhất của Life Prep kể từ khi trường thành lập vào năm 1999 đến nay. Ngài Mark Appier hiện có bằng Thạc sĩ Giáo dục và bằng Chuyên gia Giáo dục. Ngoài ra, ngài cũng đang trong quá trình hoàn thành luận án nghiên cứu chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
  Ngài Robert Rotola
  Chủ Tịch Đương Nhiệm Life Preparatory Academy

  Ngài Robert Rotola hiện là Chủ tịch đương nhiệm Life Preparatory Academy. Ngài Robert Rotola từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Wheaton ở Chicago. Ngài Rotola đã quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Life Prep trong 9 năm gần đây.

  Ngài Jacob Bentley
  Giám Đốc Học Vụ Life Preparatory Academy

  Ngài Jacob Bentley đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và gián tiếp với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ngài Jacob từng làm việc ở bậc Giáo dục Đại học tại nơi ngài tốt nghiệp. Ngài Jacob có bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Quản lý và Truyền thông của trường Đại học York và Đại học Gonzaga.

  Thầy Alberto Meloni
  Giáo Viên Lịch Sử/ Tâm Lý Học/ Giáo Dục Công Dân

  Thầy Meloni từng tốt nghiệp đại học Havard và là một trong những giáo viên được quý trọng nhất tại Học viện Life Prep. Thầy dạy môn Lịch sử, Tâm lý học ,Giáo dục Công dân và một số môn học khác tại Life Prep. Các môn học nâng cao được thầy Meloni giảng dạy tại Life Prep sẽ được tính vào tín chỉ đại học của học sinh.

  Thầy Brent Adams
  Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học

  Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.

 • Hiệu Trưởng Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Thầy Mark Appier
  Hiệu Trưởng Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Ngài Mark Appier là đại diện cho những gì tinh tuý nhất của Life Prep kể từ khi trường thành lập vào năm 1999 đến nay. Ngài Mark Appier hiện có bằng Thạc sĩ Giáo dục và bằng Chuyên gia Giáo dục. Ngoài ra, ngài cũng đang trong quá trình hoàn thành luận án nghiên cứu chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
 • Chủ Tịch Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Ngài Robert Rotola
  Chủ Tịch Đương Nhiệm Life Preparatory Academy

  Ngài Robert Rotola hiện là Chủ tịch đương nhiệm Life Preparatory Academy. Ngài Robert Rotola từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Wheaton ở Chicago. Ngài Rotola đã quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Life Prep trong 9 năm gần đây.

 • Giám Đốc Học Vụ Life Preparatory Academy
  Ngài Jacob Bentley
  Giám Đốc Học Vụ Life Preparatory Academy

  Ngài Jacob Bentley đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và gián tiếp với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ngài Jacob từng làm việc ở bậc Giáo dục Đại học tại nơi ngài tốt nghiệp. Ngài Jacob có bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Quản lý và Truyền thông của trường Đại học York và Đại học Gonzaga.

 • Giáo Viên Lịch Sử/ Tâm Lý Học/ Giáo Dục Công Dân
  Thầy Alberto Meloni
  Giáo Viên Lịch Sử/ Tâm Lý Học/ Giáo Dục Công Dân

  Thầy Meloni từng tốt nghiệp đại học Havard và là một trong những giáo viên được quý trọng nhất tại Học viện Life Prep. Thầy dạy môn Lịch sử, Tâm lý học ,Giáo dục Công dân và một số môn học khác tại Life Prep. Các môn học nâng cao được thầy Meloni giảng dạy tại Life Prep sẽ được tính vào tín chỉ đại học của học sinh.

 • Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học
  Thầy Brent Adams
  Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học

  Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.

 • Ngài Mark Appier là đại diện cho những gì tinh tuý nhất của Life Prep kể từ khi trường thành lập vào năm 1999 đến nay. Ngài Mark Appier hiện có bằng Thạc sĩ Giáo dục và bằng Chuyên gia Giáo dục. Ngoài ra, ngài cũng đang trong quá trình hoàn thành luận án nghiên cứu chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
  Thầy Mark Appier
  Hiệu Trưởng Đương Nhiệm Life Preparatory Academy
  Ngài Mark Appier là đại diện cho những gì tinh tuý nhất của Life Prep kể từ khi trường thành lập vào năm 1999 đến nay. Ngài Mark Appier hiện có bằng Thạc sĩ Giáo dục và bằng Chuyên gia Giáo dục. Ngoài ra, ngài cũng đang trong quá trình hoàn thành luận án nghiên cứu chương trình Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
 • Ngài Robert Rotola hiện là Chủ tịch đương nhiệm Life Preparatory Academy. Ngài Robert Rotola từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Wheaton ở Chicago. Ngài Rotola đã quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Life Prep trong 9 năm gần đây.
  Ngài Robert Rotola
  Chủ Tịch Đương Nhiệm Life Preparatory Academy

  Ngài Robert Rotola hiện là Chủ tịch đương nhiệm Life Preparatory Academy. Ngài Robert Rotola từng theo học và tốt nghiệp tại trường Đại học danh tiếng Wheaton ở Chicago. Ngài Rotola đã quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Life Prep trong 9 năm gần đây.

 • Ngài Jacob Bentley đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và gián tiếp với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ngài Jacob từng làm việc ở bậc Giáo dục Đại học tại nơi ngài tốt nghiệp. Ngài Jacob có bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Quản lý và Truyền thông của trường Đại học York và Đại học Gonzaga.
  Ngài Jacob Bentley
  Giám Đốc Học Vụ Life Preparatory Academy

  Ngài Jacob Bentley đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và gián tiếp với nhiều phụ huynh và học sinh khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Ngài Jacob từng làm việc ở bậc Giáo dục Đại học tại nơi ngài tốt nghiệp. Ngài Jacob có bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Quản lý và Truyền thông của trường Đại học York và Đại học Gonzaga.

 • Thầy Meloni từng tốt nghiệp đại học Havard và là một trong những giáo viên được quý trọng nhất tại Học viện Life Prep. Thầy dạy môn Lịch sử, Tâm lý học ,Giáo dục Công dân và một số môn học khác tại Life Prep. Các môn học nâng cao được thầy Meloni giảng dạy tại Life Prep sẽ được tính vào tín chỉ đại học của học sinh.
  Thầy Alberto Meloni
  Giáo Viên Lịch Sử/ Tâm Lý Học/ Giáo Dục Công Dân

  Thầy Meloni từng tốt nghiệp đại học Havard và là một trong những giáo viên được quý trọng nhất tại Học viện Life Prep. Thầy dạy môn Lịch sử, Tâm lý học ,Giáo dục Công dân và một số môn học khác tại Life Prep. Các môn học nâng cao được thầy Meloni giảng dạy tại Life Prep sẽ được tính vào tín chỉ đại học của học sinh.

 • Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.
  Thầy Brent Adams
  Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học

  Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.

cog

 

AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

SỞ HỮU BẰNG TÚ TÀI MỸ – NHÂN ĐÔI CƠ HỘI, NHÂN ĐÔI THÀNH CÔNG

AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

SỞ HỮU BẰNG TÚ TÀI MỸ – NHÂN ĐÔI CƠ HỘI, NHÂN ĐÔI THÀNH CÔNG

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG