Cô Andrea Covarrubias

Trợ Lý Hành Chính/ Giáo Viên Tiếng Tây Ban Nha

Cô Andrea hiện là trợ lý bộ phận hành chính và thư ký của Học viện Life Prep. Ngoài ra, cô và chồng còn là Mục sư Cao cấp của nhà thờ địa phương tại thành phố Wichita. Cô thông thạo 2 ngoại ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. Cô luôn cống hiến hết khả năng trong công việc của mình.