Cô Karissa Fisher

Giáo Viên Tiếng Anh/ Lịch Sử

Cô Fisher có bằng Cử nhân Ngành Nghiên cứu Liên văn hoá chuyên ngành TESOL và Nhiếp ảnh của trường Đại học John Brown. Cô Fisher đã dạy học được 5 năm và tiếp xúc rất nhiều với học sinh quốc tế. Ngoài thời gian dạy học, cô Fisher có sở thích viết tiểu thuyết hoặc dành thời gian với gia đình nhỏ gồm chồng cô và chú cún Greyhound của họ.