Cô Karren Fillenworth

Giáo Viên Bộ Môn Mỹ Thuật

Cô Karren Fillenworth là mẹ của Mục sư Jesse và là giáo viên bộ môn Mỹ thuật của Học viện Life Prep.