Cô Keena Davis

Huấn Luyện Viên Trưởng Bộ Môn Bóng Mềm/ Giám Đốc Quản Lý Ký Túc Xá Học Sinh

Cô Keena Davis phụ trách việc huấn luyện bộ môn Bóng mềm kiêm Giám đốc Phụ trách Quản lý khu nội trú của Học viện Life Prep.