Cô Mary Meloni

Giáo Viên Bậc Tiểu Học Life Prep

Cô Mary Meloni là một trong những giáo viên bậc tiểu học tại Học viện Life Prep.

Cô Mary Meloni đã cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy trong 36 năm và là cựu giáo viên trường công lập tại Wichita. Cô tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học của Trường Đại học bang Florida vào năm 1990. Bằng cấp của cô đã được công nhận đạt chuẩn tại 4 tiểu bang, và cô cũng được công nhận bởi tiểu bang Kansas là một trong những giáo viên giỏi và đủ điều kiện dạy lớp 6. Ngoài ra, cô còn có 20 giờ công tác nghiên cứu kể từ sau khi tốt nghiệp, nhằm luôn theo kịp với sự thay đổi của nền giáo dục hiện tại. Cô Mary Meloni đã từng giảng dạy tại 4 bang nhưng dành thời gian nhiều nhất là tại thành phố Wichita của tiểu bang Kansas với hơn 13 năm cống hiến.

Cô Meloni đặc biệt thích giảng dạy bậc tiểu học và đã thành công trong việc giảng dạy và giúp đỡ thành công những em học sinh gặp khó khăn trong vấn đề học tập. Vào mùa đông năm vừa rồi, cô phụ trách là giáo viên dạy thế cho một lớp tại Life Prep và rất khao khát tìm được vị trí chính thức tại Học viện Life Prep.

Cô Meloni đã kết hôn với Thầy Alberto Meloni. Thầy Alberto hiện tại là giáo viên của Học viện Life Prep và đã công tác 9 năm hơn ở trường.