Cô Sara Newby

Giáo Viên Mầm Non và Lớp 1

Cô Sara Newby là giáo viên thuộc khối mẫu giáo và lớp 1 của Học viện Life Prep. Cô là giáo viên được phụ huynh và học sinh nhận xét với thang điểm tuyệt đối 10/10. Tài năng của cô được thể hiện qua việc kiên nhẫn trong giảng dạy kết hợp với phương pháp quản lý, tiếp cận và tạo sự đổng cảm với những học sinh có độ tuổi nhỏ nhất tại Life Prep.