Điều Kiện Nhập Học Đối Với Học Sinh Quốc Tế:

  • Tuổi: từ 11 đến 18 tuổi, tương đương lớp 6 đến lớp 12
  • Điểm học lực: từ 7.0 trở lên
  • Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào: ELTiS/TOEFL/IELTS hoặc phỏng vấn trực tiếp
  • Kiểm tra sức khoẻ và tiêm ngừa