PREPARING STUDENTS FOR LIFE

Học viện Life Prep đặt mục tiêu tất cả học sinh cuối cấp sẵn sàng mọi mặt để chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời, dù con đường các em sẽ chọn là tiếp tục lên đại học hay bắt đầu một sự nghiệp riêng. Công việc của nhà trường không những trang bị nền tảng kiến thức vững vàng, mà giúp các em trau dồi kỹ năng, chuẩn bị hành trang cuộc sống để thành công bước vào đời. Chính vì vậy, công việc của bộ phận Cố vấn và Định hướng Nghề nghiệp tập trung vào những công việc sau:

  • Lập kế hoạch sớm giúp học sinh ứng tuyển thành công vào các trường đại học danh tiếng
  • Xây dựng kế hoạch học tập để sẵn sàng cho lộ trình đại học và ngành nghề của học sinh
  • Nghiên cứu, lựa chọn trường đại học và ngành nghề phù hợp với năng lực học sinh
  • Lên kế hoạch chọn trường phù hợp với khả năng tài chính của học sinh (tìm học bổng giúp hỗ trợ tài chính cho học sinh)
  • Chuẩn bị cho quá trình nộp hồ sơ hướng nghiệp và nhập học bậc đại học
  • Mở các lớp học ngoại khoá bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh tại trường
  • Hỗ trợ quá trình chuyển tiếp hồ sơ từ bậc trung học lên bậc đại học.