Tại Học viện Life Prep, chúng tôi sử dụng giáo trình và chương trình giáo dục đã được kiểm định và chứng nhận bởi Uỷ ban Giáo dục tiểu bang Kansas, dành cho học sinh lứa tuổi nhỏ nhất ở trường. Học sinh hệ mẫu giáo tại Học viện Life Prep không học dựa hoàn toàn theo phương pháp học thuộc các từ vựng tiếng Anh thông dụng. Thay vào đó, ngữ âm, phép tính, nghệ thuật, hoạt động vui chơi sáng tạo và khám phá xã hội rất được chú trọng đối với đại gia đình học sinh Life Prep, với mục tiêu xây dựng nền tảng kiến thức, phát triển trí não và thể chất song song việc hình thành tính độc lập và các kỹ năng cần thiết.