Học Viện Life Prep sử dụng chương trình sách giáo khoa bản quyền riêng được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Bob Jones, dành cho học sinh hệ tiểu học, được chứng nhận và kiểm định bởi Uỷ ban Giáo dục tiểu bang Kansas.

Trong những lớp học mở đầu của bậc tiểu học, Học viện Life Prep tạo nền tảng vững chắc cho học sinh bằng việc giảng dạy những khái niệm đơn giản theo từng bậc học và sau đó phát triển dần dựa trên những kiến thức nền tảng. Các khái niệm và kiến thức với độ khó và phức tạp sẽ được đưa vào giảng dạy sau khi học sinh đã thành thạo và sẵn sàng để tiếp thu.