• Honor Scholarship: Học bổng 100% học phí
  • Merit Scholarship: Học bổng 70% học phí

Học bổng được cấp cho tất cả các năm học tại Life Prep Academy, đã bao gồm các khoá học luyện thi SAT/ACT/TOEFL. Vui lòng hoàn tất hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhập học về Văn phòng Life Prep Academy Vietnam để được sắp xếp lịch phỏng vấn trực tiếp.