I20 

– Mẫu I-20 là giấy chứng nhận tình trạng du học sinh đủ điều kiện học tập và không định cư (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) của trường học nơi hoc sinh xin nhập học gửi đến Sở Di trú Chính phủ Mỹ hoặc Tòa Lãnh sự Mỹ, trong đó chứng nhận một số sự kiện bao gồm việc học sinh được công nhận là học sinh của trường và đã được chấp thuận vào học đến khi hoàn thành chương trình và sẽ theo học với tư cách toàn phần (full time) mỗi khoá học hằng năm.

– Tất cả sinh viên xin visa loại F và M học tại Hoa Kỳ bắt buộc phải có Mẫu đơn I-20 (Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tình trạng học sinh không định cư – Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) trước khi xin Visa du học.

Mẫu đơn I-20 được cấp như thế nào?

– Sau khi trường hoàn thành việc xét hồ sơ nhập học của học sinh, nếu hồ sơ học sinh đáp ứng được yêu nhập học của trường, trường sẽ thu thập tất cả thông tin học sinh, nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ có tên là SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System – Hệ thống thông tin khách trao đổi và sinh viên). Cơ sở dữ liệu SEVIS xử lý thông tin và tạo ra I-20. DSO (Designated School Official – Cán bộ nhà trường được chỉ định) in và ký tên vào mẫu I-20 và sau đó gửi cho học sinh. Nếu sinh viên cần cập nhật hoặc thay đổi thông tin trên I-20, DSO sẽ đưa ra các yêu cầu này thông qua SEVIS để tạo ra một I-20 mới.

Cách đóng phí SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

– Mỗi Mẫu đơn I-20 có số ID SEVIS. SEVIS bao gồm hồ sơ của sinh viên nước ngoài và khách trao đổi trước và trong suốt thời gian họ ở Hoa Kỳ. Để đăng ký số SEVIS vào cơ sở dữ liệu, học sinh phải trả một khoản phí SEVIS cho USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services  – Dịch vụ Công dân và Di trú Hoa Kỳ). Phí này đóng sau khi học sinh nhận được I-20 từ trường. Học sinh mang theo biên lai thu phí SEVIS đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ khi phỏng vấn xin thị thực.

 – Vợ / chồng và con cái của đương đơn đi cùng học sinh đến Hoa Kỳ cũng cần có đơn I-20 riêng để có được tình trạng Visa phụ thuộc F-2 hoặc M-2. Tuy nhiên, họ không cần phải trả phí SEVIS.

Hiệu lực I-20

– Khi học sinh nhận được mẫu I-20 từ trường học, học sinh xem như đã sẵn sàng để lên lịch hẹn phỏng vấn xin visa tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

– Khi đến Hoa Kỳ, học sinh phải báo cáo địa chỉ lưu trú cho DSO. Nếu chuyển chỗ ở, học sinh phải thông báo cho DSO địa chỉ mới trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ.

– Mẫu đơn I-20 có một thời gian giá trị chính là khoảng thời gian học sinh đã đăng ký khóa học toàn phần tại trường, do đó phải xem kỹ càng thời gian ghi ở phần a) của mẫu I-20, học sinh phải đến nước Mỹ và trình diện trường học trước ngày đã ghi trong I-20 trong vòng 30 ngày. Nếu trễ, học sinh sẽ phải xin giấy nhà trường giải thích về sự trễ hạn hoặc phải chờ đến kỳ sau mới được nhập học (đồng thời phải xin mẫu I-20 khác).

– Lưu ý khi đi ra ngoài nước Mỹ và muốn trở lại, học sinh phải mang theo mẫu I-20 này và phải xin chữ ký mới của Cố vấn Sinh viên quốc tế (Foreign Students Advisor) ở trường học. I-20 cũng là một giấy tờ quan trọng khi nộp đơn xin số an sinh xã hội hoặc giấy phép lái xe.

– Nếu chuyển sang một trường học mới, học sinh phải thông báo cho DSO (Designated School Official) tại trường mới để chuyển giao và lấy Mẫu I-20 mới. DSO tại trường mới sẽ có nhiệm vụ cập nhật thông tin của học sinh cho Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security).

– DSO của trường có thể cấp Mẫu đơn I-20 cho học sinh khi được chấp nhận vào học toàn thời gian. DSO cũng có thể cung cấp Mẫu I-20 cho vợ / chồng hoặc con (dưới 21 tuổi) của sinh viên để tiến hành xin visa theo diện phụ thuộc F2 hoặc M2.