THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIFE PREP ACADEMY VIETNAM


  113-115 Đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


  028.3832.8379       028.3833.6833       scholarships@lifeprep.edu.vn     www.lifeprep.edu.vn

LIFE PREP ACADEMY USA


  3841 N. Meridian Avenue, Wichita, Kansas 67204, USA


  +1(316) 838-1243      info@lifeprep.us      www.lifeprep.us

THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIFE PREP ACADEMY VIETNAM


  113-115 Đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


  028.3832.8379       028.3833.6833     

  scholarships@lifeprep.edu.vn    

  www.lifeprep.edu.vn

LIFE PREP ACADEMY USA


  3841 N. Meridian Avenue, Wichita, Kansas 67204, USA


  +1(316) 838-1243    

  info@lifeprep.us    

  www.lifeprep.us

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

CAMPUSES

Life Prep Academy Vietnam

Life Prep Academy Usa

MY LPA