QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG

BƯỚC 1: 

Điền đơn đăng ký nhập học và nộp lệ phí đăng ký nhập học 
– Điền đơn đăng ký xét tuyển học bổng (miễn phí)

– Nộp đơn đăng ký và văn bản dịch thuật công chứng Học bạ, Giấy khai sinh, các chứng nhận bằng cấp/chứng chỉ/giải thưởng, và bản sao hộ chiếu, nộp tại Văn phòng Life Prep Academy Vietnam hoặc các tổ chức là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam

BƯỚC 2: Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào

BƯỚC 3: Phỏng vấn trực tiếp cùng Hiệu trưởng Nhà trường

BƯỚC 4: Nhận thư mời nhập học và thư trúng tuyển học bổng (nếu đủ điều kiện).