Thầy Brent Adams

Hiệu Trưởng Bậc Tiểu Học/ Giáo Viên Trung Học

Ngài Brent Adams là Hiệu trưởng bậc Tiểu học và giáo viên bậc Trung học của Học viện Life Prep.