Thầy John McDonald

Giám Đốc Phòng Học Máy Tính

Thầy John Mcdonald là Giám đốc Quản lý Phòng học Máy tính của Học viện Life Prep.