Thầy Phil Swindler

Giáo Viên Bộ Môn Khoa Học

Thầy Swindler là giáo viên các bộ môn Hoá học, Khoa học Vật lý và Khoa học Trái đất tại Học viện Life Prep. Thầy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập và tự thục tại 2 tiểu bang. Thầy có 2 bằng cử nhân chuyên ngành Hoá học và Giáo dục.