Thầy Rich Davis

Giám Đốc Quản Lý Ký Túc Xá Học Sinh

Thầy Rich và cô Keena là hai Giám đốc Quản lý Ký túc xá khu nội trú nam và khu nội trú nữ của Học viện Life Prep.